Egzamin teoretycznyJest pierwszym etapem egzaminu na prawo jazdy.
Egzamin teoretyczny na prawo jazdy składa się ze zdjęć i filmów oraz pytań do nich.
Zadaniem egzaminu jest zaprezentowanie realnych sytuacji drogowych i dodanie do nich zadań do rozwiązania
w formie testu jednokrotnego wyboru.
To oznacza, że prawidłowa jest tylko jedna z zaproponowanych odpowiedzi.

Egzamin teoretyczny składa się z 32 pytań:

• 20 pytań z wiedzy podstawowej, na które odpowiadasz tak lub nie,
• 12 pytań z wiedzy specjalistycznej dotyczącej zdawanej kategorii prawa jazdy, na które odpowiadasz wybierając odpowiedź A, B lub C,
Poszczególne pytania posiadają wartość punktową uzależnioną od ich stopnia trudności.
Część podstawowa zawiera:

• 10 pytań za 3 punkty,
• 6 pytań za 2 punkt,
• 4 pytania za 1 punkt.

Część specjalistyczna (na poszczególne kategorie) zawiera:

• 6 pytań za 3 punkty,
• 4 pytania za 2 punkty,
• 2 pytania za 1 punkt,

Ile czasu mam na udzielenie odpowiedzi ?

• część podstawowa: 20 sekund na zapoznanie się z treścią pytania i 15 sekund na udzielenie odpowiedzi,
• część specjalistyczna: 50 sekund na zapoznanie się z pytaniem i udzielenie odpowiedzi.

Nieudzielenie odpowiedzi w wymaganym czasie lub udzielenie błędnej odpowiedzi, skutkuje nieotrzymaniem punktów za dane pytanie.
Twoim zadaniem jest zdobycie co najmniej 68 z 74 możliwych do uzyskania punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi.
Na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania masz 25 minut.

Co po zaliczonym egzaminie teoretycznym?

Zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego, uprawnia do przystąpienia do egzaminu praktycznego.
Ile zapłacę?
Koszt egzaminu teoretycznego na dowolną kategorie prawa jazdy to 30 zł.

Egzamin praktycznyJest drugim etapem egzaminu na prawo jazdy.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. B oraz B1 składa się z 2 części - w pierwszej kolejności egzamin przeprowadzany jest na placu manewrowym, a po pozytywnym zaliczeniu tej części egzaminu rozpoczyna się egzamin prowadzony w ruchu drogowym.
Oceniając wykonywane zadania egzaminator posługuje się arkuszem przebiegu egzaminu praktycznego.

Dwukrotne nieprawidłowe wykonanie przez osobę egzaminowaną tego samego zadania egzaminacyjnego lub spowodowanie przez nią bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym powoduje negatywny wynik egzaminu i jego przerwanie.

Plac Manewrowy1.Czynności kontrolno-obsługowe
W tej części egzaminu zadania są losowane przez osobę egzaminowaną lub komputerowo.
Każda osoba egzaminowana otrzymuje 2 zadania do wykonania - pierwsze zadanie dotyczące sprawdzenia płynów lub sygnału dźwiękowego
oraz drugie zadanie dotyczące sprawdzenia świateł.
Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut.

A. Wykonujemy pierwsze wylosowane zadanie. Musimy wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe:

1)poziom oleju w silniku
2)poziom płynu hamulcowego
3)poziom płynu chłodzącego silnik
4)poziom płynu w spryskiwaczach
5)działanie sygnału dźwiękowego

B. Wykonujemy drugie wylosowane zadanie,
czyli sprawdzamy działanie świateł (należy włączyć światła i sprawdzić - na zewnątrz pojazdu - czy działają):

• działanie świateł pozycyjnych/postojowych
• działanie świateł mijania
• działanie świateł drogowych
• działanie świateł hamowania "STOP" (możemy poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła "STOP")
• działanie świateł cofania
• działanie świateł kierunkowskazów (należy sprawdzić oba - lewy i prawy)
• działanie świateł awaryjnych
• działanie świateł przeciwmgłowych
• działanie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeżeli występują)

2.Przygotowanie do jazdy
Przygotowując pojazd do jazdy należy pamiętać o:

• odpowiednim ustawieniu fotela i zagłówka
• ustawieniu lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony)
• sprawdzeniu, czy wszystkie drzwi samochodu oraz klapa bagażnika są zamknięte
• zapięciu pasów bezpieczeństwa

3. Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)

Odległości dla kat. B, B1:

a = 30,5m |b = 3m | c = 27,5m | d = 6m | e = 9m | f = 5m | r = 6m |R = 6m

Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd.
Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany.
Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:

• silnik zgaśnie
• wystąpi utrata płynności jazdy (zatrzymanie pojazdu)
• nie zatrzymamy się w polu zatrzymania
• najedziemy na linię
• podczas jazdy do tyłu nie będziemy obserwować toru jazdy przez tylną szybę pojazdu i przez lusterka

Egzamin zostanie przerwany, jeśli:

• przejedziemy przez linię
• potrącimy lub najedziemy na pachołek lub tyczkę
• popełnimy błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

4.Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu Odległości dla kategorii B:

a = co najmniej 1,5 x długość pojazdu |szerokość pasa = 3m | kąt nachylenia 2,5º- 5,5º
Wykonując zadanie można popełnić 1 błąd.
Po drugiej nieudanej próbie wykonania zadania egzamin zostanie przerwany.
Próba wykonania zadania nie zostanie zaliczona, jeśli:

• silnik zgaśnie
• pojazd cofnie się o więcej niż 0,2 m (20 cm)

Egzamin zostanie przerwany, jeśli:

• popełnisz błąd przy drugiej próbie wykonania zadania

Jazda w ruchu drogowym
Ta część egzaminu powinna trwać minimum 40 minut.
Egzaminator może skrócić czas trwania egzaminu w ruchu
drogowym do 25 minut,
jeśli w tym czasie zostały już przez osobę egzaminowaną wykonane wszystkie przewidziane ustawą zadania.
Zadania obowiązkowo wykonywane podczas jazdy w ruchu ulicznym:

1. Wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jednojezdniowymi i dwujezdniowymi
• o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
• posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości

3. Jazdami drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu

4. Przejazd przez skrzyżowania

• równorzędne (trzy-wlotowe i cztero-wlotowe)
• oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu
• z sygnalizacją świetlną
• na których ruch odbywa się wokół wyspy
• dwupoziomowe (wjazd i zjazd), jeżeli takie skrzyżowania występują na trasie egzaminacyjnej

5. Przejazd przez przejścia dla pieszych

6. Parkowanie -prostopadłe (wjazd przodem - wyjazd tyłem),
skośne (wjazd przodem – wyjazd tyłem) lub równoległe pomiędzy dwoma pojazdami

7. Wykonanie manewru zawracania na drodze jednojezdniowej dwukierunkowej

8. Przejazd przez torowisko tramwajowe lub kolejowe (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)

9. Przejazd obok przystanku tramwajowego i autobusowego (o ile występują na trasie egzaminacyjnej)

10. Wykonanie manewrów:

• wyprzedzania, omijania, wymijania
• zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, w prawo oraz manewr zawracania na skrzyżowaniu

11. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress